Info en links

Luister hier naar een Podcast met een interview over mijn werk. Hierin kan je me beter leren kennen als persoon en als professional.

Als professional sta ik geregistreerd bij SKJ met registratienummer 1440020249.

Om de kwaliteit en de continuteit van de zorg te waarborgen, werk ik samen met andere begeleiders. Samen hebben we intervisie.

Pauline Vermeulen www.curafide.nl

Evelien den Dolder www.lifeshare.nl

Lindi van Beest www.praktijklindi.nl

Gerdineke Los www.zorgvoorkindengezin.nl 

 

Ik ben lid van de beroepsorganisatie BPSW

Ook ben ik ingeschreven in het Beroepsregister voor agogisch en maatschappelijk werkers.

Ik ben lid van belangenvereniging Per Saldo voor actuele informatie over het persoongebonden budget.

Supervisie, LVCS geaccrediteerd www.vigilanza.nl

www.ikzoekchristelijkehulp.nl